Біз туралы

ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ МЕН МАҚСАТЫ

1. Негізгі мақсаты: замануи қоғамның мәдени, әлеуметтік, саяси және экономикалық негіздері туралы ғылыми білімді құру.

2. Көзделген мақсатқа жету үшін Институт келесі көрсетілген қызмет түрлерін жүргізеді:

  • іргелі және қолданбалы ғылыми зерттеулерді жүргізу;
  • талдамалықжұмыстарды жүргізу;
  • конференциялар, семинарлар, тренингтер, мастер-класстар өткізу арқылы білім беру қызметтерін көрсету;
  • консалтингтік қызметтер көрсету;
  • деректер базасын жүргізу, ақпараттық бюллетеньдерді, анықтамалықтарды және талдамалы өнімдерді басып шығару арқылы ақпараттық қызметтер көрсету;
  • нормативтік құқықтық актілерге, басқа ресми құжаттарға, тужырымдамаларға, инвестициялық жобаларға және т.б. сараптама жасау;
  • Қазақстан Республикасының заңдарымен тыйым салынбаған, Институттің мақсаттарына сәйкес келетін басқа да кызметтер.
Close